logo mariona petit

Atles Paisatgístic de les terres de Girona

Lectura de l’art pictòric de les comarques gironines i de la Catalunya del Nord

Diputació de Girona. Fundació Casa de Cultura (2008-10)

Comissariat, i plantejament les 8 exposicions lligades a la publicació de l’Atles Paisatgístic de les terres de Girona, que van tenir lloc a cada un dels següents museus de cada comarca. Aquesta feina es va iniciar el 2008 fins el 2010, i en total es van moure més de 100 obres, de diverses procedències. Una part important venien de col.leccionistes particulars, i d’altres de diversos muses, com el Museu d’Art de Girona, o bé el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Totes aquestes mostres sorgeixen de la col.laboració en xarxa de diversos institucions culturals i museus i  van tenir lloc entre el mes d’octubre i el gener del 2011. 

Aquestes mostres van permetre veure juntes unes obres que relataven la història paisatgística de les comarques gironines: