logo mariona petit

Realitat i Llum

en l’obra de Ragel Ramis (1912-1991)

Catàleg «Realitat i llum en l’obra de Rafael Ramis»

Editat per l’Ajuntament de l’Escala, Estiu 2000.

Comissariat, Mariona Seguranyes

Obra coral amb Lourdes Boix.