logo mariona petit

El Paisatge

Element Vertebrador de la Identitat Empordanesa

Separata «L’Empordà, Territori de creació pictòrica. Noves perspectives per a l’estudi de l’art empordanès»

Article dins les Actes del congrés, El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa Volum II, Institut d’Estudis Empordanesos, 2006.